2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis

Minime mūsų valstybės šimtmetį

Šiais metais Vasario 16-osios šventė ypatinga, - mes mėgstame skaičius, kurie reiškia tam tikrą apibendrinimą, net jei jis ir apibendrina gerokai netiksliai. 
Taigi šiemet sueina 100 metų nuo tos dienos, kai nepaprastai sėkmingai susiklosčius aplinkybėms, krūvon suėjus ypatingiems žmonėms, po daugiau nei kelių šimtmečių techniškai įgyvendinamo lietuviškumo naikinimo, Lietuva vėl paskelbiama savarankiška, nepriklausoma valstybe.
Šia ypatinga proga - ypatingų knygų, saugomų gimnazijos bibliotekoje, paroda. Jos išleistos ypač kruopščiai ir jose pateikta įvairių mūsų valstybės etapų istorija - ir kai buvome stiprūs, ir - kai likome vienų vieni.
Šias knygas bet kada jums patogiu laiku galite rasti mūsų gimnazijos bibliotekoje.


2018 m. sausio 31 d., trečiadienis

Paroda

Bibliotekos skaitykloje galite pamatyti autorinį I B klasės mokinės Viltės Ažukaitės darbą "A. Puškino metų laikų kalendorius".
Su šiuo darbu Viltė dalyvavo 2017 metais vykusiame meninės saviraiškos konkurse "Mano Puškinas", kurį organizavo A. Puškino muziejus.
Tam, kad sukurtų šį darbą, gimnazistė, padedama rusų kalbos mokytojos  
  J. Burinskienės, gilinosi į A. Puškino  biografiją bei  kūrybą - ir svarbiausius šio žymaus poeto gyvenimo faktus sudėjo į keturis metų laikus.


2018 m. sausio 19 d., penktadienis

Viktorina "Pažink aviacijos pasaulį" ir jos rezultatai

     Sausio 16 dieną II D klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje,  kurioje visi klausimai buvo susiję su aviacija. 
Kvietimą dalyvauti šioje viktorinoje gavome iš VŠĮ "AP idėjos" ir paramos fondo "Sparnai svajonei".

Ta pačia proga prisiminėme keletą įsimintinų faktų iš Lietuvos Respublikos aviacijos istorijos: garsųjį akronimą ANBO (Antanas Nori Būti Ore), aviatoriaus A. Gustaičio gyvenimą bei likimą, taip pat Darių ir Girėną.
           Sėkmingiausiai į viktorinos klausimus atsakė II D klasės mokinė Erika Naujokaitytė.

Viktorinos nugalėtoja


Viktorina tuoj prasidės

Mąstome....
O tiems, kurie norėtų daugiau sužinoti apie Lietuvos aviacijos istoriją, tarpukario Lietuvos aviatorių gyvenimą, veiklą ir likimus - štai knygos, kurias galite gauti  gimnazijos bibliotekoje ir apie tai paskaityti:
  

2018 m. sausio 12 d., penktadienis

Minint Sausio - 13-ją

       Tą sausio 13-ją, kuria prisimenam - buvo labai šalta. Sniegas, vėjas ir šaltis būrė budinčius žmones aplink mieste ar tiesiog prie saugomo objekto sukurtų laužų.
Nebuvo mobiliųjų telefonų, Vilniaus televizija - užgrobta. Žinių, kas vyksta, labai trūko net ir tada, kai jas transliuoti ėmė Kaunas. 
O ir labai jas pažiūrėsi, kai budi prie kokio nors svarbaus pastato.
     Keletą tų dienų spaudos leidinukų, kurių su tokia viltimi tada laukėme - galite apžiūrėti mūsų gimnazijos bibliotekoje. Vieną jų gimnazijai padovanojo pirmasis Kauno rajono meras V. Senvaitis, o kitus išsaugojo  gimnazijos mokytoja 
J. Burinskienė.


2017 m. gruodžio 28 d., ketvirtadienis

Svečiuose - partizano sūnus

Šventų Kalėdų išvakarėse gimnazijoje lankėsi ir bibliotekoje su gimnazistais susitiko visuomenininkas, žurnalistas, partizano sūnus Aurelijus Noruševičius.


Svečias pasakojo mokiniams apie ypatingą savo šeimos istoriją - savo tėvo - būrio vado Stasio -  auką Tėvynei, persekiojamą, į Sibirą ištremtą motiną, pas svetimus žmones augusius brolius ir seseris.
"Aš turėjau keturias mamas," - sakė A. Noruševičius, - "Ir dar visai mažas tapau "bandituku"- bandito sūnumi". Visi Naruševičiai buvo prisiekę kovotojai prieš okupantų valdžią. Didžioji dalis šios šeimos vyrų ir žuvo toje kovoje.Gimnazijos bibliotekai A.Naruševičius padovanojo savo išleistą knygelę, kurioje greta savo giminės kovos ir kančių istorijos aprašė ir daugelio kitų Lietuvos partizanų istorijas, žūties aplinkybes, surinko jų portretus ir liudininkų pasakojimus. 2017 m. gruodžio 20 d., trečiadienis

Domimės ir savo krašto istorija

       Mokantis savo Tėvynės istoriją, nagrinėjant savo valstybės raidą, įžymių valstybės veikėjų gyvenimą ir veiklą, būtina susipažinti ir su krašto, kuriame gyveni, istorija bei įžymybėmis.

Vienas žymiausių žmonių Garliavos apylinkėse – provizorius, knygnešys, „Aušros“ bendradarbis, Jono Basanavičiaus draugas Kazys Aglinskas (1851-1924).

Apie šių dviejų žmonių ir dar daugelio kitų mažiau žinomų lietuvybei ir Lietuvos valstybingumui nusipelniusių veikėjų likimus ir darbus kalbėjomės su mūsų gimnazijos antrokais Kauno rajono viešojoje bibliotekoje.


Čia vartėme knygas apie J. Basanavičių bei jo paties parašytus leidinius, ieškojome biografinių duomenų apie K. Anglicką, K. Sakalauską-Vanagėlį, J. Andziulaitį, Joną ir Petrą Vileišius, M. Davainį-Silvestravičių, A.Baltrušaitį, J. Gabrį-Paršaitį ir dar daugelį kitų iškilių XX a. pradžios Lietuvos ir Garliavos krašto šviesuolių.

                                                                                                                 
                                                                                                                  E. Raudaitienė, J. Sipavičienė