2018 m. balandžio 23 d., pirmadienis

Balandžio 23 - Pasaulinė knygos ir autorių teisių apsaugos diena

Šį ženklą galime pamatyti kiekvieno leidinio pirmuosiuose arba paskutiniuose puslapiuose. Tai - autorių teisių apsaugos ženklas. Be kita ko - turtinių autorių teisių saugojimas negalioja amžinai: priklausomai nuo šalies, jų apsauga baigiasi tarp 50 ir 100 metų po autoriaus mirties.

Greta ženklelio su C raide dažniausiai būna parašyta autoriaus pavardė ir leidimo metai. Tačiau gimnazijos bibliotekoje turime ypatingą ir vienintelę tokią knygą, kurioje greta įprasto autorių teisių ženklo yra ir autoriaus patikinimas, kad jis atsako už savo knygoje pateikiamus faktus. Akivaizdu, kad taip autorius saugo net ne savo autorines teises, o kažką daug daug  daugiau. Štai ši knyga:2018 m. balandžio 18 d., trečiadienis

Skaitytojų teisės

Prancūzų rašytojas Danielis Penakas, beje, dar labai gyvas, pabandė savotiškai pažiūrėti į skaitymą. Skaitymas, anot jo, turėtų teikti džiaugsmą ir neturi būti brukamas prievarta.

Sunku pasakyti, ką jis mano esant prievarta - turbūt mokykloje mokiniams privaloma perskaityti literatūra būtų pirma D. Penako prievartos skaityti sąraše?

Kur kas įdomesnės yra šio rašytojo suformuluotos 10, atrodytų, nerimtai atrodančių skaitytojų teisių. Galite pasitikrinti - kai kuriomis iš jų naudojatės kiekvieną dieną ir...........neturite jokios naudos :).

1. Teisė neskaityti.
2. Teisė praleisti puslapius.

3. Teisė nebaigti skaityti.
4. Teisė dar kartą skaityti tą pačią knygą.
5. Teisė skaityti bet ką.
6. Teisė į bovarizmą (ligą, perduodamą tekstu).
7. Teisė skaityti bet kur.
8. Teisė pasiskaityti tik knygos epizodą.
9. Teisė skaityti garsiai.
10. Teisė perskaičius patylėti.

Danielis Penakas


2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis

Garsiam Rusijos disidentui, poetui, aktoriui, muzikantui V. Vysockiui šiemet būtų suėję 80 metų

Ta proga su gimnazistų grupe lankėmės Kauno apskrities viešosios bibliotekos muzikos skyriuje: skaitėme šio žmogaus biografiją, ieškojome dėsningumų jo gyvenime ir kūryboje, į lietuvių kalbą vertėme jo dainų tekstus, ieškojome jų pavadinimuose paslėptų minčių ir - svarbiausia - klausėmės jo paties atliekamų dainų iš tų pačių vinilinių plokštelių, kurios buvo išleistos jam dar gyvam esant.
2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis

Sukanka 75 metai nuo tos dienos, kai 46 Lietuvos inteligentai tapo Štuthofo kaliniais

Prieš 75 metus, 1943 metų kovo 16 ir 17 dieną Vilniuje, Kaune, Marijampolėje ir Šiauliuose vokiečių okupacinė valdžia suėmė ir netrukus išvežė į Štuthofo koncentracijos stovyklą 46 Lietuvos šviesuolius: tarp jų buvo 4 generaliniai tarėjai, 5 profesoriai, 4 gimnazijų direktoriai, 3 advokatai, 2 kunigai, mokytojai, žurnalistai, diplomatas ir kiti.
Suimti be kaltinimo, be tardymo ir teismo. 
Pakeliui į Štuthofą - daugelis jų įkalinti Kaune, pastato, kuriame gestapas buvo įsikūręs savo būstinę, požemyje. Dabar čia - Tautos namai.Šių žmonių įkalinimas buvo nacių kerštas už sužlugdytą mobilizaciją į lietuvišką SS legioną. Per porą įkalinimo mėnesių mirė ar buvo nužudyti 9 lietuviai inteligentai.

Apie šį vieną iš daugelio niūrių mūsų istorijos etapų galite daug sužinoti iš šių bibliotekoje saugomų knygų:Taip pat turime ir 2 iš trijų išleistų prisiminimų apie kalinimą Štuthofe.
 Balio Sruogos laiškus, rašytus iš Štuthofo koncentracijos stovyklos galite rasti čia: